Deelen, zondag 3 oktober 2021

De laatste wedstrijd van dit jaar wordt een trainingsdag. Dit omdat er reglementair minstens twee wedstrijden nodig zijn voor een Nederlands Kampioenschap … en dat lukt dus niet meer.

Deze trainingsdag is zowel voor vliegers als juryleden … en geïnteresseerden.

Als één van de deelnemers vliegt wordt de vlucht beoordeeld door de aanwezige juryleden en na de vlucht wordt er een evaluatie gehouden. Vliegers nemen dus zoals altijd hun wedstrijdformulieren mee.

I.v.m. de screening voor toelating tot het Luchtmacht-terrein moet je je uiterlijk op zondag 19 september aanmelden.
Vliegers op: Aanmelden deelnemer
Juryleden en geïnteresseerden op: Aanmelden publiek

Deelnamekosten:
Bij een training hoeven vliegers geen inschrijfgeld te betalen.
Wel zal er voor de gebruikelijke €50 vergoeding voor de gastclub, onder de aanwezigen een collecte worden gehouden. Hoe meer deelnemers, hoe lager deze bijdrage.

Zie de wedstrijdkalender voor de route, de weersverwachting en de site van de gastclub.